top of page

Insight,

Business and Customer Experience Designers

Parempaa kaupallistamista.

Kilpailukykyisempää liiketoimintaa.

Onko kasvu hitaampaa kuin haluaisit? 

Onko asiakasymmärrys hallussa ja tehokkaassa käytössä?

Onko kaupallistamiseen riittävää osaamista ja oikeat resurssit? 

Missä kilpailijat onnistuvat paremmin ja miksi?

Kutsu meidät apuun: autamme ymmärtämään, keskittymään, 

konseptoimaan asiakaskeskeisesti ja saamaan asioita maaliin.

Saat kumppaniksesi tiukoissa tilanteissa testatut asiantuntijat, 

joilla on vahvat näytöt tuloksellisesta liiketoiminnasta. 

Saamme asiat nopeasti haltuun ja vietyä maaliin.

NÄISSÄ AUTAMME:
kaleido_donut_2023.png
VAHVA PERUSTA

Työkalu, jonka avulla määritellään yrityksen olemassaolon tarkoitus nyt ja myöhemmin. 

omistamme yrityksen - mitä toivomme tulevaisuudelta?

Yritystä on lähes mahdotonta johtaa, jos omistamisen motiiveja tai tavoitteita ei ole määritelty ja viestitty, esim. halutaanko kehittää ja vaalia vai löytää sopiva ostaja. Tämä korostuu etenkin yrityksen elinkaaren murroskohdissa, kun tahtotila ei välttämättä ole kaikilla kirkkaasti mietitty tai sanoitettu. Autamme sovittamaan sekä yksilölliset että yhteiset omistamisen tavoitteet yhteen ja arvioimaan niiden vaikutuksia sekä liiketoimintastrategiaan, että johtamiseen.

Kokonaisuus sisältää:

 • Oman omistajapolun rakentaminen (esim. 4 hlölle) valmentavalla otteella: arvojen määrittely, toiveet omistajuudelle ja tulevaisuuden suunnitelmat

 • Tahtotilojen jakaminen, erilaiset omistajaroolit tulevaisuudessa, kaikkia yhdistävän strategian rakentaminen

 • Vaikutukset liiketoimintastrategiaan ja johtamiseen, vahvuuskartta ja resurssien aukkoanalyysi

 • Tiekartta (muutos)johtamiseen, tulevaisuuden resurssitarpeet
   

Projektin kesto: arviolta 5 viikkoa

UUTUUS!
UUTUUS
UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
MITÄ TEEMME

Näillä työkaluilla löydämme yhdessä vastauksia liiketoimintasi uusiin mahdollisuuksiin.

Miltä tulevaisuus
näyttää meille?

Välillä voi olla vaikeaa nähdä metsää puilta. Trendien tutkiminen auttaa ennakoimaan, mihin maailma on menossa ja minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla omaan liiketoimintaasi.

Kokonaisuus sisältää:

 • Makrotrendien kartoituksen, tärkeimpien trendien lähemmän tarkastelun ja dokumentoinnin

 • Analyysin trendien vaikutuksesta omaan toimialaan ja liiketoimintaan

 • Löydöksien ja johtopäätöksien purkaminen yhteisessä työpajassa

 • Mahdollisuuksien priorisoinnin ja tiekartan kohti muutosta yhdessä tehdyn analyysin pohjalta
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: arviolta 2 viikkoa

Alkaen 9 100 € + alv
Jääkö markkinassa jotain näkemättä?

Toisinaan liian läheltä näkee liian kapeasti. Puolueeton kumppani auttaa näkemään  tapahtuvia muutoksia läheltä ja kaukaa, etkä ryhdy rajaamaan vaihtoehtoja ennenaikaisesti.

Kokonaisuus sisältää:

 • Asiakasymmärryksen lisääminen: mitä asiakkaat haluavat saada aikaan ja mitä ovat vailla? Paketti sisältää kuuden asiakashaastattelun kokonaisuuden.

 • Löydöksien ja johtopäätöksien purkaminen yhteisessä työpajassa: mihin kykenemme tarttumaan, miten ja missä järjestyksessä?

 • Uudet, kaupallisesti menestyskelpoiset avaukset ja tiekartan kohti muutosta
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 2-3 viikkoa

Alkaen 8 600 € + alv
Mitä kilpailijoilleni kuuluu ja tapahtuu?

Aina ei ole aikaa pitää kilpakumppaneita tiukasti silmällä. Kilpailijoiden perusteellinen tunteminen on oman strategiasi ja positiointisi tärkeä kulmakivi.

Kokonaisuus sisältää:

 • Kilpailijakartoituksen - vahvuudet, heikkoudet, markkinoinnin ja myynnin strategiat

 • Asiakkaiden kuuntelemisen - mikä saa ostamaan kilpailijoiltasi?

 • Löydöksien ja johtopäätöksien purkaminen yhteisessä työpajassa

 • Tiekartan kohti muutosta yhteisen analyysin pohjalta
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 3-4 viikkoa

Alkaen 7 200 € + alv
Miksi emme kasva riittävän nopeasti?

Paikallaan junnaamisen syyt löytyvät usein kotisokeudesta. Ratkaisu löytyy kuuntelemalla asiakasta. Asiakkaiden odotusten ja oman toiminnan selkeyttäminen parantaa kilpailukykyäsi ja antaa kasvullesi sopivaa kaasua.

Ratkaisu sisältää:

 • Toimintaympäristön muutokset

 • Markkinan ja toimialan mahdollisuudet objektiivisen kumppanin kanssa

 • Oman organisaatiosi toiminnan analyysin - miten toimitaan ja miksi?

 • Asiakkaiden kuunteleminen - miksi kauppoja ei synny enemmän?

 • Kasvun esteet ja niiden taklaaminen yhteisessä työpajassa

 • Tiekartan kohti muutosta yhteisten johtopäätöksien pohjalta
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 4-5 viikkoa

Alkaen 10 500 € + alv
KOHTI KAUPPOJA
Kohti kauppoja

Näillä työkaluilla varmistamme, että asiakkaat löytävät teidät ja että ostaminen onnistuu

Onko tuotteillamme tai palveluillamme imua?

Välillä on tarpeen kuunnella, miten hyvin tarjottu valikoima vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Selvitämme, missä onnistut ja miten kysyntää voisi entisestään kasvattaa.

Kokonaisuus sisältää:

 • Product/market fit -analyysin ja suunnittelun

 • Tuote-/palveluportfolion läpikäynnin asiakkaan näkökulmasta: mikä luo arvoa, mitä puuttuu?

 • Asiakkaita inspiroivan tarinan, markkinoinnin ja viestinnän kulmakivet

 • Konseptien ja valikoiman kirkastaminen kahden yhteisen työpajan aikana

 • Uusien, asiakkaille relevanttien tuote- ja palvelukonseptien aihiot
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 4 viikkoa

Alkaen 10 100 € + alv
Miten pääsemme asiakkaiden harkintalistalle?

Myyminen on työlästä, jos asiakkaasi eivät tiedä sinusta juuri mitään. Autamme luomaan perustaa, jonka pohjalta saadaan ovia auki ja keskusteluja käyntiin.

Kokonaisuus sisältää:

 • Tunnettuuden ja haluttavuuden lähtökohdat

 • Toimintasuunnitelman tunnettuuden ja löydettävyyden parantamiseksi

 • Kiinnostuksen herättämisen keinot ja tärkeimmät kanavat asiakkaiden tavoittamiseksi

 • Markkinoinnin ja viestinnän strategian kahden yhteisen työpajan aikana
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 3 viikkoa

Alkaen 8 600 € + alv
Onko meihin tutustuminen ja ostaminen tehty helpoksi?

Asiakkaasi ostopolulla on paljon kohtaamispisteitä ja jotkut näistä voivat muodostua oston esteiksi. Autamme löytämään ja korjaamaan ne kohdat, joissa kenkä puristaa.

Kokonaisuus sisältää:

 • Asiakkaan ostopolun ja kohtaamispisteiden analyysin

 • Toimintasuunnitelman ostamisen helpottamiseksi ja varmistamiseksi

 • Tuote- ja palvelukuvauksien vetovoiman ja vertailukelpoisuuden varmistamisen

 • SWOT, priorisoinnit ja korjaussuunnitelmat kahden yhteisen työpajan aikana
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 4-5 viikkoa

Alkaen 12 900 € + alv
PIDÄ KIINNI PARHAIMMISTASI
Pidä kiinni

Näillä työkaluilla pidät huolta asiakkaistasi ja pidennät asiakassuhteitasi

Miten asiakkaat ostaisivat sinulta enemmän?

Jos asiakkaat kaikkoavat tai eivät tule uudestaan ostoksille, on aika miettiä tekemiseesi uutta vetovoimaa. Autamme löytämään keinot asiakaspidon ja lisämyynnin parantamiseksi.

Kokonaisuus sisältää:

 • Asiakkuuksien hoitomallit ja sitouttamisen suunnitelmat

 • Asiakasmarkkinoinnin strategian ja suunnitelmat

 • Asiakaspidon parantamisen suunnitelmat ja keinot

 • Onnistumisen mittarit ja mittaamisen prosessit

 • Ratkaisujen ja omien valmiuksien rakentaminen kolmen yhteisen työpajan aikana
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 8 viikkoa

Alkaen 15 600 € + alv
Miten myyntiresurssit kannattaa suunnata?

Tiedätkö, ketkä ovat asiakaskuntasi parhaimmistoa ja miksi? Asiakaskannan segmentointi auttaa kohdistamaan myyntiäsi ja markkinointiasi ja tuottamaan parempaa osumatarkkuutta.

Kokonaisuus sisältää:

 • Tavoitteiden asettamisen, onnistumisen mittaamisen ja seurantaprosessit

 • Asiakaskannan analysoinnin - löydökset ja mihin ne johtavat?

 • Oman organisaatiosi toiminnan analysoinnin - miten toimitaan ja miksi?

 • Asiakkaiden kuunteleminen - mitä ja miten he haluaisivat ostaa ja tulla palvelluiksi?

 • Segmentointimallit ja segmenttikohtaiset tarjoamat kahdessa yhteisessä työpajassa

 • Tiekartan ja kyvykkyydet muutoksen läpiviemiseksi
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 6 viikkoa

Alkaen 13 300 € + alv
mistä löydät myynnin uudet kanavat?

Jakelukanavien tutkiminen luo hyvän pohjan uusille myynnin mahdollisuuksille. Tarvittaessa

päästään kartalle myös kansainvälisten markkinoiden tilanteesta.

Kokonaisuus sisältää:

 • Jakelukanaviesi analysoinnin ja SWOTit

 • Kanavakohtaisen potentiaalin kartoituksen, missä tuotteidesi pitäisi olla?

 • Lisä- ja ristiinmyyntimahdollisuuksien tunnistamisen

 • Ratkaisujen ja omien valmiuksien rakentaminen kolmen yhteisen työpajan aikana
   

Toteutus: virtuaalisesti tai lähityöskentelynä

Projektin kesto: 6 viikkoa

Alkaen 11 400 € + alv
ME
pallo1_edited.png

Maria Falcken

Marian työkalupakissa on poikkeuksellinen yhdistelmä asiakaslähtöistä ja kaupallista konseptointia, strategiaa, markkinointia sekä palvelumuotoilua. Hän pitää asiakkaan tuloksia johtotähtenään ja osaa karsia.  Maria on lyömätön workshoppien vetäjä, jolle keskinkertaisuus ei ole vaihtoehto. Hän on mahtava työkaveri jolla riittää huumorintajua tiukoissakin paikoissa.

 • Grey LinkedIn Icon

Minna Leno

Minnassa yhdistyy vahvasti liiketoiminnan, kaupallistamisen ja digitaalistamisen osaaminen. Tulevaisuuden mahdollisuuksien näkeminen on Minnan vahvuus ja tässä työssä hyödyllinen taito. Hän ei pelkää haasteita ja avaa ratkaisukeskeisen asenteensa avulla vaikeatkin solmut. Minnan hersyvä nauru on herkässä ja piristää tilanteessa kuin tilanteessa. 

 • Grey LinkedIn Icon

Meistä sanottua 

"Kehitimme yhdessä Kaleidoscopen kanssa sisältöstrategiaan arjen työkalun ja toimintamallin kohtaan, jossa kokonaisnäkymä aiemmin puuttui. Työkalun avulla suhteutetaan panostuksia asetettuihin tavoitteisiin ja optimoidaan keinovalikoimaa. Maria ja Minna ovat toimineet luotettavina sparraajina markkinoinnin perustuksien rakentamisessa ja kohderyhmäymmärryksen kiteyttämisessä."

— Marja Jokinen, viestintäjohtaja,
Oulun yliopisto

Meistä sanottua
ASIAKKAITAMME

Asiakkaitamme

logotapetti_levea_2023.jpg

Ota yhteyttä

Kaleidoscope Helsinki Oy

Lönnrotinkatu 5

00130 Helsinki

info@kaleidoscope.fi

MARIA FALCKEN
tel +358 40 737 0778

MINNA LENO
tel +358 40 723 2166

Viesti lähetetty

YHTEYS
bottom of page